ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลของโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletตราประจำโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
การศึกษา
dot
bulletเรียนออนไลน์
bulletสื่อการเรียนการสอน
dot
ลูกเสือ-เนตรนารี
dot
bulletคณะลูกเสือแห่งชาติ
bulletเงื่อนลูกเสือ
dot
แนะนำเว็บ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletปฏิทิน
bulletครูไทย
dot
พุทธศาสนา
dot
bulletอนาคามี
bulletพุทธวจน:วัดนาป่าพง
bulletพุทธทาสศึกษา
bulletหอจดหมายเหตุพุทธทาส
bulletธรรมะนะโม
bulletโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจนจาก...
bulletค้นหาและเทียบเคียงพุทธวจนจาก...
bulletธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
dot
E - Mail
dot
bullethotmail
bulletyahoo


ThaiWBI ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่

    

ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา (2020-10-08)

  โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกอนันต์  อุ่นปลอด จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระแสงที่ได้มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและวิธีการต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการแดร์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่


More...

รับมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2558 (2017-06-16)

 นางกุศล อานนทวีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ รับมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพ


More...

ส่งเสริมป้องกันทันตสาธารณสุข (2017-06-14)

 นางสาวพลอยปภัส  ก๋งหมึง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน งานส่งเสริมป้องกันทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลพระแสง ได้มาให้บริการตรวจฟันนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 เมื่่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


More...

วันแม่แห่งชาติ ปี 2560 (2017-08-15)

 ประมวลภาพกิจกรรมของนักเรียน ครู พนักงานและผู้ปกครองเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ เมื่อวัน 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


More...

การประกันคุณภาพภายใน (2017-08-15)

 ประมวลภาพการอบรมหลักสูตร"การประกันคุณภาพภายใน" เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


More...

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี2560 (2017-07-11)

 ประมวลภาพการสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดย่านดินแดง  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ 462/83 หมู่1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
Webmaster : solot_@hotmail.com โทรศัพท์ 077-250302