ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลของโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletตราประจำโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletรางวัลความภาคภูมิใจ
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletเงื่อนลูกเสือ
dot
E - Mail
dot
bulletThai Mail
bullethotmail
bulletyahoo
bulletChaiyo Mail
dot
Speedtest
dot
bullet3BB Speed Test
bulletspeedtest
dot
Link โรงเรียนในเครือข่าย
dot
bulletโรงเรียนบ้านบ่อพระ
bulletโรงเรียนบ้านปลายสาย
bulletโรงเรียนบ้านไสขรบ
bulletโรงเรียนบ้านบางใหญ่
bulletโรงเรียนพระแสงวิทยา
bulletโรงเรียนบ้านยูงทอง
bulletโรงเรียนบ้านบางหยด
bulletโรงเรียนบ้านย่านดินแดง
dot
แนะนำเว็บ
dot
bulletพจนานุกรมไอที
bulletห้องสมุด อุทยานการเรียนรู้
bulletประเพณี วัฒนธรรม
bulletศาสนาและวัด
bulletหน่วยงานราชการ


ThaiWBI
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่

    

กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา๒๕๕๙ (2016-06-25)

ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


More...

รับมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (2014-10-08)

นางกุศล อานนทวีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ รับมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอะเดรียติค กรุงเทพมหานคร


More...

ส่งเสริมป้องกันทันตสาธารณสุข (2015-06-17)

ประมวลภาพนางสาวพลอยปภัส ก๋งหมึง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน งานส่งเสริมป้องกันทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลพระแสง ได้มาให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิช เมื่อวันที่๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


More...

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี๒๕๕๘ (2015-08-03)

ประมวลภาพกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


More...

ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษา (2015-07-16)

 นางสาวสุพรรณี สานุรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ อิสโรและนางวิมลศรี พรหมจันทร์ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลพระแสง ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๔ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


More...

ฉีดวัคซีนห้ดเยอรมันและวัคซีนคอตีบ (2015-07-16)

นางจุลิน สุกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยนางพัชรี ศรีทองคำและนางวิมลศรี พรหมจันทร์ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลพระแสง ได้มาฉีดวัคซีนหัดเยอรมันและวัคซีนคอตีบในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ 462/83 หมู่1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
Webmaster : solot_@hotmail.com โทรศัพท์ 077-250303