ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลของโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletตราประจำโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletเงื่อนลูกเสือ
dot
E - Mail
dot
bullethotmail
bulletyahoo
dot
แนะนำเว็บ
dot


ThaiWBI


รับมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2558ช่องหนึ่งขวา

รับมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
2.ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548
3.ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน หมวดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารทุกวัน ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2548 ภายใต้โครงการ"ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี 105 ปี สมเด็จย่า"จากอธิบดีกรมอนามัย
4.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนระดับจังหวัดหมวดการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548
1.สถานศึกษามีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
5.ได้รับเกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ปีการศึกษา 2551 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญทองแดงCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ 462/83 หมู่1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
Webmaster : solot_@hotmail.com : solots@truemail.co.th โทรศัพท์ 077-250302